Dit project is een initiatief van STEPP vzw en het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap.

Doelstellingen

  • Richtlijnen over veilig werken in de podiumtechniek te formuleren en te bundelen
  • Goede Praktijken verzamelen en ontsluiten
  • Zorgen voor ontmoeting, overleg en transparantie gedurende het project

Waarom?

Alhoewel de veiligheids- en welzijnswetgeving erg omvangrijk is, bevindt de podium- en evenementensector zich al te vaak in een grijze zone. Een aantal bepalingen uit de wetgeving zijn binnen de bestaande activiteiten van de podiumsector nauwelijks uit te voeren, zoals het verbod op werken onder bewegende lasten.

Ook zorgt versnipperde reglementering voor verwarring: welzijnswetgeving is federaal, de veiligheidsreglementeringen betreffende het publiek en publieksruimtes zijn gewestelijke materie. In Vlaanderen geldt de Vlarem, terwijl Brussel en Wallonië de KB Schouwspelzalen hanteren. Wat de brandveiligheid betreft heeft de lokale brandweer dan weer het laatste woord. Wat in één cultureel centrum mag, is in een andere gemeente soms niet toegestaan, afhankelijk van de inschatting van de lokale brandweer. En als er iets gebeurt dan is de verzekering er vaak als eerste bij om haar eigen interpretatie van de geldende wetten en normen op te leggen.

Verschillende gesprekken met zowel grote organisaties als kleine compagnies hebben uitgewezen dat de veiligheidsreglementeringen vaak weinig gekend zijn, en dat de kennis van de basisbeginselen van een veiligheidsbeleid in vele gevallen ondermaats is. De specificiteit van de sector maakt ook dat vele kleinere gezelschappen vaak de expertise niet hebben om kordaat om te gaan met risicobeheer. Acteurs zijn vaak ook technici en zakelijk leider, waarbij in de eerste instantie gezond verstand de belangrijkste veiligheidsnorm is.

Bovendien zijn de wettelijke bepalingen voor de meeste werknemers op de werkvloer te weinig gekend, of onverstaanbaar geformuleerd. Er is een reële nood aan een duidelijke herformulering van wat kan en wat niet, en onder welke voorwaarden, en dit op een toegankelijke wijze.

Werkwijze

In 2013 werd Lara Emde aangenomen als project medewerker.

We willen verschillende partners (werkgevers, werknemers, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, verzekeraars, keuringsinstanties, inspectiediensten) mee aan tafel krijgen, maar de stem die we vooral willen horen is die van betrokken podiumtechnici of productiemedewerkers.  Daarvoor werd een oproep gelanceerd in juni 2013, waarna een 15tal personen interesse toonden. De eerste bijeenkomst van deze kerngroep is gepland op 3. oktober 201, waarna de definitieve samenstelling ook op deze website bekend zal worden gemaakt.

Er werd ook een eerste aanzet gegeven om een stuurgroep samen te stellen. Deze stuurgroep bestaat uit initiatiefnemers, sector- en belangenverenigingen die de adviezen van de kerngroep vanuit hun eigen achterban of expertise kunnen bijsturen.

Je kan dus op verschillende manieren betrokken worden in het project: je kan als lid van de technische kerngroep mee zorgen voor een coherent en representatief eindresultaat. Daarnaast zijn ook experten en ervaringsdeskundige welkom die hun specifieke kennis en ervaringen willen delen. De thema’s die behandeld zullen worde.

Als je gewoon geïnteresseerd bent in het verloop van het project, houden we je graag op de hoogte aan de hand van de nieuwsbrief. Je kan je abbonneren in de rechter kolom.